Tilastotietoja

Vakuutusoikeudessa oli 2.1.2017 vireillä 5.284 asiaa. Odotettavissa oleva käsittelyaika vireille tulevien asioiden osalta on 10 - 15 kuukautta. Kuntoutusasiat käsitellään selvästi nopeammin. Yksittäisen asian käsittely voi kuitenkin esimerkiksi asiassa vakuutusoikeudelle toimitetun lisäselvityksen vuoksi kestää pidempäänkin. Kuntoutusasiat sekä asiat, joiden käsittely alemmissa asteissa on kestänyt poikkeuksellisen kauan, pyritään käsittelemään selvästi nopeammin.


Ratkaistujen asioiden määrä

Vuonna 2016 vakuutusoikeus ratkaisi 6.445 asiaa. Suurimpana asiaryhmänä olivat eri työeläkeasiat, joita ratkaistiin yhteensä 1.505, ja työtapaturma-asiat, joita ratkaistiin 795. Työttömyysturva-asioita ratkaistiin 641, opintotukiasioita 355, kansaneläkeasioita 741 ja rikosvahinkoasioita 151.

Ratkaistujen asioiden lopputulokset

Vuonna 2016 vakuutusoikeus ratkaisi 6.297 valitusasiaa. Valituksen kohteena ollutta päätöstä muutettiin 774 asiassa eli keskimääräinen muutosprosentti oli 12,3 %.

Päätöksen poistamista koskevia hakemuksia ratkaistiin 108. Niistä hyväksyttiin 19 eli 17,6 %.

Suulliset käsittelyt

Vuonna 2016 ei toimitettu suullisia käsittelyjä.

Keskimääräinen käsittelyaika

Kaikkien asioiden keskimääräinen käsittelyaika on tällä hetkellä 12,7 kuukautta ja kuntoutusasioiden 7,6 kuukautta. Käsittelyajaksi lasketaan vakuutusoikeudelle saapumispäivän ja päätöksen lähettämispäivän välinen aika. Käsittelyajaksi vakuutusoikeudessa ei siis lasketa aikaa, jonka valituskirjelmä liitteineen on ollut eläkelaitoksen, vakuutusyhtiön tai muun laitoksen käsiteltävänä ennen sen toimittamista vakuutusoikeuteen.

Muita tilastotietoja

Tilastossa seurataan vakuutusoikeuden työtilannetta sekä vakuutusoikeuteen saapuneiden asioiden määrää asiaryhmittäin mainitulla aikavälillä.

Saapuneet, ratkaistut ja siirtyneet asiat pääasiaryhmittäin 1.1.2017 - 31.12.2017 (pdf, 0.06 Mt) Saapuneet, ratkaistut ja siirtyneet asiat pääasiaryhmittäin 1.1.2016 - 31.12.2016 (pdf, 0.06 Mt) Saapuneet, ratkaistut ja siirtyneet asiat pääasiaryhmittäin 1.1.2015 - 31.12.2015 (pdf, 0.06 Mt) Saapuneet, ratkaistut ja siirtyneet asiat pääasiaryhmittäin 1.1.2014 - 31.12.2014 (pdf, 0.06 Mt) Saapuneet, ratkaistut ja siirtyneet asiat pääasiaryhmittäin 1.1.2013 - 31.12.2013 (pdf, 0.06 Mt)

Tilastossa seurataan asiaryhmäkohtaisesti käsittelyaikoja mainitulla aikavälillä.

Käsittelyaikatilasto 1.1.2017 - 31.12.2017 (pdf, 0.09 Mt) Käsittelyaikatilasto 1.1.2016 - 31.12.2016 (pdf, 0.09 Mt) Käsittelyaikatilasto 1.1.2015 - 31.12.2015 (pdf, 0.09 Mt) Käsittelyaikatilasto 1.1.2014 - 31.12.2014 (pdf, 0.09 Mt) Käsittelyaikatilasto 1.1.2013 - 31.12.2013 (pdf, 0.09 Mt)

Tilastossa seurataan asiaryhmäkohtaisesti muutosprosentteja mainitulla aikavälillä.

Ratkaistujen asioiden muutosprosentit 1.1.2017 - 31.12.2017 (pdf, 0.06 Mt) Ratkaistujen asioiden muutosprosentit 1.1.2016 - 31.12.2016 (pdf, 0.06 Mt) Ratkaistujen asioiden muutosprosentit 1.1.2015 - 31.12.2015 (pdf, 0.06 Mt)
 
Julkaistu 23.1.2018