Vakuutusoikeus tuomioistuimena

Vakuutusoikeuden tehtävänä on antaa laadukasta ja tehokasta oikeusturvaa toimeentuloturvan muutoksenhakijalle.

Vakuutusoikeus kuuluu oikeusministeriön hallinnonalaan. Sen toiminnasta on säädetty vakuutusoikeuslaissa, valtioneuvoston asetuksessa vakuutusoikeudesta sekä vakuutusoikeuden työjärjestyksessä. Vakuutusoikeuden lainkäyttötoiminnassa sovelletaan hallintolainkäyttölakia, joka on oikeudenkäynti­menettelyä hallintotuomioistuimissa sääntelevä laki.

 
Julkaistu 3.5.2017