Försäkringsdomstolen - specialdomstolen för frågor om social trygghet

Nyaste rättsfall

6.6.2017
Gottgörelse för dröjsmål - Rättegångens varaktighet

Försäkringsdomstolen ansåg att behandlingen i ärendet gällande yrkesinriktad rehabilitering (jfr Finlex-referat 98:2015) inte hade fördröjts när rättegången i två olika besvärsinstanser varat i sammanlagt ett år och åtta månader.