VakO 3812:2020

A hade hemma i distansarbete gått från köksbordet till soffan och då råkat ut för ett olycksfall. Enligt A arbetar hen vid köksbordet och arbetsbordet samt i soffan under distansarbetsdagar. När olycksfallet inträffade läste A arbetsrelaterad e-post på en bärbar dator. Försäkringsdomstolen upphävde beslutet av besvärsnämnden för olycksfallsärenden och lät försäkringsanstaltens beslut stå fast. Försäkringsdomstolen ansåg att trots att A hade läst arbetsmail på bärbar dator när hen gick från en arbetsplats till en annan, kan själva förflyttningen som ledde till olycksfallet inte anses ingå i A:s arbetsuppgifter enligt tillgänglig utredning. Försäkringsdomstolen ansåg att A:s olycksfall inte kan ersättas med stöd av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.

Finlex-referat på finska