Va­kuu­tusoi­keus
Toi­meen­tu­lo­tur­va-asioi­den
eri­tyis­tuo­miois­tuin

Va­kuu­tusoi­keu­den rat­kai­su­käy­tän­töä löy­ty­y Fin­lexis­tä

Siir­ry Fin­lexiin täs­tä