VakO 204:2022(L)

Vammaisetuuksista annetun lain soveltamista koskevassa vakiintuneessa oikeuskäytännössä on katsottu, että eläkettä saavan hoitotuki on sellainen korostetun henkilökohtainen etuus, jota on haettava henkilön eläessä. Koska hakemus eläkettä saavan hoitotuen myöntämisestä oli toimitettu Kansaneläkelaitokselle vasta henkilön kuoleman jälkeen, eläkettä saavan hoitotukea ei voitu myöntää.

Lainkohdat

Laki vammaisetuuksista 1 § ja 15 §